Dit is het privacybeleid van STERIUS, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via deze website.

Sterius houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en GDPR stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantengegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrieven, of wanneer u een informatie aanvraagt, verstrekt u actief persoonsgegevens aan Sterius.

Hiermee worden alle gegevens bedoeld waarmee een bepaald individu geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die u graag wenst te ontvangen.

Daarnaast kunnen wij u tijdens uw registratie ook vragen andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche, bedrijfsnaam en land.

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand, dat ook beschikbaar is voor de eigenaar.

Daarnaast geeft u toestemming aan Sterius om u informatie te sturen en specifieke nieuwsbrieven die aansluiten bij de door u tijdens uw registratie opgegeven interesses.

Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

Verstrekking aan derden

De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan door u aangegeven derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing op het downloaden van documenten binnen de verzekerings- leveranciers of –dienstverleners.

In dit geval worden uw persoonsgegevens echter alleen gegeven om een goede service te verlenen en een snelle afhandeling van uw (verzekerings-)dossier te garanderen.

Algemene informatie over cookies

Op de website van Sterius wordt mogelijks gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken informatie te onthouden die uitgewisseld wordt tussen webpagina's en browser sessies.

Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Beveiliging en het bewaren van uw gegevens

De infrastructuur en programma’s zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Uw persoonsgegevens worden streng beveiligd, zowel gedurende de behandeling van uw dossier bij Sterius, alsook nadat u uw dossier wordt beëindigd.

Met inachtneming van artikel 10 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijven uw gegevens na de beëindiging van uw dossier uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard.

U zult dus niet worden benaderd en uw gegevens zullen op geen enkele andere wijze worden verwerkt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, heeft u ten allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Sterius redelijkerwijs gevolg zal geven.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Corrigeren of verwijderen van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Sterius redelijkerwijs gevolg zal geven.

Hiervoor kunt u contact met Sterius opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan de Sterius DPO via e-mail.

Wijziging van dit privacy statement

Sterius behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22.2.2018

© Copyright 2020 - Sterius - Disclaimer - Wettelijke bepalingen