Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Sterius, zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Sterius geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten, gegevens die beschermd zijn door Copyright of andere intellectuele eigendomsrechten, en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Sterius u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Sterius u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiƫren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Bij Sterius nemen we tevens uw persoonlijke data au serieux . We wijzigen daarom onze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Beleid om de General Data Protection Regulation (GDPR) na te leven. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Beleid kunnen geconsulteerd worden via www.sterius.com.

© Copyright 2020 - Sterius - Disclaimer - Wettelijke bepalingen